Тимочка крайна

Област Тимок се намира в южната част на Сърбия, граничещ с Румъния на север и България на изток. Област Тимок се намира в пресечната точка на два европейски коридора Пан: коридор Nr. 10 (Сърбия) и Коридор Nr. 4 (България).

 Тимок регион е разположен на площ от 7,497 km ². Тимок Районът включва общините Zajezar, Княжевац, Boljevac, Соко, Бор, Неготин, Majdanpek и Кладово. Нейната територия е населявана от 284.112 души, т.е. 3% от общия брой на жителите на Сърбия.

От тези осем, пет са граничните общини. Това, което в продължение на десетилетия се счита като основна слабост, която е на границата характер на този район, сега става ясно предимство. Регион Тимок е пълен с разнообразие регион. Ето защо, например, в същия ден, те биха могли да:
• риба или плават по река Дунав, да се отпуснете в една от спасяването или ски на една от ски пистите,
• го намери / в altitudeof само трийсет и два м, в равнината на Неготин и на най-високия връх в Сърбия - 2,169 м, в Стара планина.
Районът е богат на мед и злато. Две големи системи от водноелектрически централи, и аз Ðerdap Ðerdap II, са изградени по р. Дунав.
Повече за туристически атракции на региона може да се намери www.traveleastserbia.org.Област Тимочка крайна се намира в източната част на Сърбия, граничи с Румъния на север и България на изток.
Областтa е разположен между река Дунав и два европейски коридора No.10 и No.4.

Общата площ на областта е 7,130 км2, което представлява 8.1% от общата територия на Сърбия.
От общо осемте общини в областта, шст са гранични: Княжевац, Зайчер и Неготин граничат с България, докато Неготин, Кладово и Майданпек граничат с Румъния. Границата между Сърбия и Румъния, в тази част на страната следва изцяло течението на река Дунав. Общата дължина на границата в тази област е почти 300 км. Граничният характер на тази област, смятан от векове за „слаба страна”, сега е станал видимо преимущество.

Територията на източна Сърбия е предимно хълмиста-планинска, с обработваеми земи, покриващи около 45% от общата територия. Най-развитите сфери на селското стопанство са отглеждането на говеда, земи за посеви, отглеждане на плодове и лозарството. Горите заемат 300,000 хектара, или около 40% от цялата територия на Източна Сърбия или около 11.3% от общия горски фонд на Сърбия.

Област Тимочка крайна е област с сравнително „девствена природа” и голям природен ресурс:
• Реки: Дунав, Черни Тимок, Бели Тимок и Пек
• Спа и термални и минерални води: Сокобаня, Брестовашка баня, Гъмзиградска баня и голям потенциал в Николичево и Ргоще
• Водохранилища: Грлище, Джердап, Бован, Сожинац.
• Руди: медна (Бор и Майданпек), антрацитни, въглища
• Защитени природни ресурси: Национален парк “Джердап”, Национален парк “Стара планина”
• Незамърсени почви, вода, въздух.

Източна Сърбия е много разнообразна област, в рамките на един ден там може:
- Да се лови риба и да се возите по Дунав, да отдъхвате в спа комплекс и да карате ски
- Да отседнете на надморска височина под нивото на река Дунав в Неготинската низина и на най-високия връх в Сърбия – 2,169 м в Стара планина.

По географското си разположение, територията на Източна Сърбия принадлежи към континентален климатичен пояс с изразени температурни рекорди, големи разлики в сумата на валежите и неблагоприятно разпределение на валежите през цялата година.
Понастоящем, водещи сектори на икономиката в Източна Сърбия са: производство на електроенергия, производство на мед, селското и горско стопанство, обработвателната промишленост. Като изключим изброените вече, важна роля имат също и: производство на дрехи и обувки, химическата промишленост, туризма и гражданското строителство и др.

Тази интернет страница е изготвена с подкрепата на Европейския съюз. За съдържанието на тази публикация носи отговорност Сдружение „Европейски перспективи„ и то по никакъв начин не отразява вижданията на Европейския съюз.