Партньори

Цели на проекта

Общата цел на проекта е съвместно да допринесе за разрешаване на проблемите по спестяване на енергия и да насърчи вземането на решения по енергийна ефективност в транс-граничния регион.

Специфичната цел на проекта е да повиши техническия и институционален капацитет за извършване на енергийни одити, топлинни изчисления и енергийни подобрения в общините Видин ( България ) и Княжевац ( Сърбия ).

«
»

Тази интернет страница е изготвена с подкрепата на Европейския съюз. За съдържанието на тази публикация носи отговорност Сдружение „Европейски перспективи„ и то по никакъв начин не отразява вижданията на Европейския съюз.