Видин

Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща площ от 3022 кв. км, което представлява 2.7% от територията на Република България.

Прочети още...

Тимочка крайна

Област Тимок се намира в южната част на Сърбия, граничещ с Румъния на север и България на изток. Област Тимок се намира в пресечната точка на два европейски коридора Пан: коридор Nr. 10 (Сърбия) и Коридор Nr. 4 (България).

Прочети още...

Тази интернет страница е изготвена с подкрепата на Европейския съюз. За съдържанието на тази публикация носи отговорност Сдружение „Европейски перспективи„ и то по никакъв начин не отразява вижданията на Европейския съюз.