СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ:

1. Публични сгради
- Младежки дом - Видин
- Исторически музей „ Конака „
- В и К – Видин
- Основно училище  „ Хр. Ботев „ – гр. Дунавци

2. Бизнес сгради
- ЕТ „ Мирина – М. Нешев „ ; Ресторант „ Випом „
- Мойра ООД; Хотел „ Бонония „
- Фирма „ Бдинтекс „ ООД

3. Жилищни сгради
- Тотка Нинова
- Георги Владов
- Петър Петров

 

This web site has been produced with the assistance of the European Union.