Partneri

Cilјеvi prојеktа

Opšti cilj (OC) projekta je zajednički doprinos u rešavanju problema uštede energije i promovisanje rešenja energetske efikasnosti u pograničnom regionu. OC je u skladu sa Opštim strateškim ciljem Programa: Jačanje teritorijalne kohezije  pograničnog regiona Bugarska-Srbija, njegovu konkurentnost i održivost njegovog razvoja kroz saradnju u ekonomskoj, socijalnoj i ekološkoj oblasti preko administrativne granice.

Posebni cilj (PC) ovog projekta je poboljšanje tehničkih i institucionalnih kapaciteta za  vršenje energetskog snimanja, obračuna toplotne energije i poboljšanja korišćenja energije u opštinama Vidin i Knjaževac u pograničnoj oblasti. Posebni cilj (PC) ovog projekta je poboljšanje tehničkih i institucionalnih kapaciteta za rešavanje energetske efikasnosti u pograničnom regionu i za vršenje energetskog snimanja i obračunavanja toplotne energije u pilot opštinama.


Svrha projekta je u skladu sa Programskim PC br. 2: „Povećanje ekonomske sinergije u regionu i unapređenje kapaciteta za zajedničko iskorišćavanje zajedničkog regionalnog potencijala za unapređenje blagostanja u regionu“.

«
»

Ovaj sajt je razvijen uz podršku Evropske unije.