Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju

 

Vоdеći pаrtnеr na projektu
JP Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju – Knjaževac, Srbija

www.razvoj.rs

Тази интернет страница е изготвена с подкрепата на Европейския съюз. За съдържанието на тази публикация носи отговорност Сдружение „Европейски перспективи„ и то по никакъв начин не отразява вижданията на Европейския съюз.